an oasis of calm

(Source: lana-del-grey, via yourgirlana)

Anonymous asked: Na co się dostałaś?

pedagogike resocjalizacyjną